bezár

Ötletek kezdő teremtésvédőknek

Ugyanaz az érdekünk az egész glóbuszon. Hosszú távon mindenkinek az lenne jó, ha csökkenne a fogyasztás, az energiafelhasználás, ha kiegyenlítettebb lenne a világ javainak elosztása – ehhez pedig mindegyikünk hozzájárulhat valamivel. Nem úgy,...

A végtelen érintése

Az ember sok mindenért mehet az erdőbe. Munkáért, ha erdész vagy favágó, mehet a látnivalóért, a fák koronájáért, madarak füttyéért, vadak szuszogásáért, kitűzött célok – hegyormok, völgyek, források – eléréséért, meghódításá...