Barion Pixel
bezár

Esemény Regisztrációs Szerződési Feltételek

Esemény Regisztrációs Szerződési Feltételek

A jelen szerződési feltételek az oldal általános szerződési feltételeivel összhangban azok kiegészítéseként értelmezendőek.

Harmat Kiadói Alapítvány weboldalának a family.hu-nak vásárlási és esemény regisztrációs feltételei és a szerződéskötés lépései

I. Az elektronikus szerződéskötés lépései

I.1.    Regisztrációs űrlap kitöltése oldalunkon.

A   Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

I. 2.    Az oldalon a kiválasztott esemény regisztrációjának kiválasztása/termék megrendelése.

I. 3.    A Harmat Kiadói Alapítvány a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Harmat Kiadói Alapítvány, illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.

I.4.    A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

I.5.    A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

II/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II/1.1 A family.hu név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a Harmat Kiadói Alapítvány (Székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 62.) (továbbiakban Kiadó) üzemelteti és tartja fenn.

II/1.2 A Weboldal esemény regisztrációs oldala abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az interneten is jelentkezhessenek a Kiadó rendezvényeire.

II/1.3 A jelen vásárlási feltételek a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  szabályai vonatkoznak.

II/1.4 A Weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik . A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

II/1.5. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A Weboldalon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a  megjelenő instrukciók alkalmazásával van lehetőség.

Ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze a kalla.szilvi@harmat.hu e-mail címen.

II/2. ELÁLLÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

II/2.1. A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. sz. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az elállás joga.

II/2.2 A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Kiadó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a rendezvény dátuma előtti 3 napban áll el vásárlási jogától, a Kiadó a részvételi díj 50%-át köteles neki visszatéríteni.

II/2.3. Kiadót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

II/3. FIZETÉSI MÓDOK

II/3.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

Fizetési módok

(a)   Bankkártyás fizetés

I/3.2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy bankkártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére.

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki.

II/4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

II/4.1 Kiadó fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Kiadó a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 10 nappal közzéteszi a Weboldalon.

II/4.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Kiadó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.

Budapest, 2018. március 20.

Harmat Kiadói Alapítvány – 1113 Budapest, Karolina út 62.

Minden jog fenntartva. © 2018 Harmat Kiadói Alapítvány

A Harmat Kiadói Alapítvány weboldalának Esemény Regisztrációs Szerződési Feltételek 

1. sz. melléklete

Elállási/Felmondási Tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

A Honlapon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak, a fogyasztót megilletik a jelen ÁSZF általános rendelkezései szerinti elállási és egyéb jogok, valamint hibás teljesítés esetén a fogyasztót megilletik a jelen ÁSZF-ben részletezett szavatossági jogok is.

Amennyiben a megrendelő a rendezvény dátuma előtti 3 napban mondja le a részvételt, a részvételi díj 50%-át köteles megtéríteni a Kiadó számára.