bezár

Mit játsszunk téli estéken?

Játszani mindig jó! A hosszú téli esték, a meghitt családi ünnepek számos lehetőséget kínálnak arra, hogy a közös játékban rejlő örömöt újra felfedezhessük. A sok nevetés, a kellemes élmény újra összekovácsolhat minket, az együttműködés, az egymásra figyelés fejleszti a személyiségünket, a humor, a leleményesség pedig felüdíti az elménket.

Az alábbiakban olyan játékokat mutatunk be, amelyek nem igényelnek túl nagy előkészületet, és amelyekhez nincs szükség semmilyen különleges kellékre.

Családfakutatás

Létszám: 4–10 fő.

Korcsoport: 10 éves kortól.

Fejlesztési terület: szókincs, fantázia.

Kellékek: papír, írószer.

A) változat: Lakhelyünkön a legnépesebb família a Tál család. A családfő Ros-tál, ő ugyanis egy kavicsbányában dolgozik. Legnagyobb fia Szi-tál, aki egy pékműhelyben segéd, velük él még a kereskedelemben tevékenykedő nagybácsi, Kós-tál. Az ő két fia vendéglői alkalmazott, az egyik Gusz-tál, a másik Trak-tál, a lányuk pedig virágkertész, Plán-tál.

Állítsunk össze mi is hasonló családfákat -tál végű igékkel! A szavak jelentését magyarázzuk is meg a rajzon! Ha többen vagyunk, két nagy csoportot is alkothatunk, és versenyezhetünk egymással: ki tud több családtagot felsorolni? Csak az a megoldás ér pontot, ahol a foglalkozás valóban a névhez illik.

B) változat: A kerületbe népes kínai család költözött. Sokáig tartott, míg megismertünk közülük néhányat. Íme egy gyors névsor: Stamped-li (a kocsmáros), Noked-li (a szakácsnő), Pemz-li (a szobafestő), Hoked-li (a bútorasztalos), Puszed-li (a cukrász), Virs-li (a hentes)…

Nevezzük meg a többi családtagot, és találjuk ki a foglalkozásukat is!

Csendben add tovább!

Létszám: legalább 5 fő.

Korcsoport: 6 éves kortól.

Fejlesztési terület: hallás, figyelem.

Kellékek: jól záródó, kisebb műanyag flakon vagy doboz, benne pár kavics vagy gomb, kendő.

Zárjuk rá a flakonra a tetőt, és rázzuk meg! Mutassuk meg a játékosoknak a hangját, hogy megismerhessék. Ezután alkossunk egy nagy kört, egyvalaki álljon középre, és kössük be a szemét. A hangos dobozt elkezdjük a körben a szomszédunknak továbbadni. A játék addig tart, amíg a kör közepén álló a hallott hangok alapján rá nem mutat valakire: „Nálad van!” Ha eltalálta, helyet cserélnek, ha nem, a játék folytatódik tovább.

Pimpam (kínai ritmusjáték)

Létszám: legalább 5 fő.

Korcsoport: 6 éves kortól.

Fejlesztési terület: ritmusérzék, monotóniatűrés.

Kellékek: asztal; ahány játékos, annyi szék.

Körbeüljük az asztalt. Mindenki a tetejére teszi a kezét úgy, hogy a bal kezét a bal oldali szomszédjáéval keresztezi, a jobb kezét pedig a jobb oldaliéval. A játékvezető bemutatja az ütéseket: a jobb kézzel két rövidet (ti-ti) ütünk az asztallapra, és azt mondjuk közben: „pimpam”. Utána a következő kéz üt (vigyázat: kereszt alakban nem a saját kezünk jön!) egy hosszút (tá), és a „tulajdonosa” azt mondja: „pom”. Aztán a soron következő üt (pimpam), majd a következő (pom), és így tovább. Aki kiesik a ritmusból, és ront, az a „vétkes” kezét hátradugja, és egy kézzel játszik tovább, majd ha ismét hibázik, végleg kiesik a játékból.

Először csináljunk egy próbakört, és ha ráéreztünk a technikára, élesben is játszhatunk. A ritmust lehet gyorsítani vagy nagyobbaknál balról jobbra, majd jobbról balra indítani. Az győz, akinek mindkét keze az asztallapon marad, vagy aki legtovább marad bent a játékban.

Hol vannak az állatok?

Létszám: 5–10 fő.

Korcsoport: 6–14 évesig.

Fejlesztési terület: hallás, figyelem, kreativitás.

Kellékek: asztal, székek, papír, írószer.

Először is olyan állatok neveit gyűjtjük, amelyeknek a hangját jól lehet utánozni. Eggyel kevesebb állatnevet felírunk, mint ahányan játszunk. Ezután megbeszéljük, hogy melyik milyen hangot ad, majd egyvalaki kimegy közülünk. A bent maradók között szétosztjuk az állatszerepeket, és az asztalra hajtjuk a fejünket úgy, hogy a karjaink mögé bújunk. Behívjuk a kint lévőt. Ő három lépésre megáll a csoporttól, és megkérdezi: „Hol van a bagoly?” Erre a bagoly lehajtott fejjel, karjainak takarásában „megszólal”: „Huhu!” A kérdező még egyszer megismételheti a kérdést, de utána már meg kell neveznie a bagoly megjelenítőjét. Ha eltalálta, a bagoly hangján megszólaló lesz a hunyó. Minden új körnél osszuk újra a szerepeket! Lehet „tematizálni” is a játékot, például hogy csak háziállatok vagy vadállatok szerepelhetnek.

A kalóz kincse

Korcsoport: 10 éves kortól.

Létszám: 5–10 fő.

Fejlesztési terület: vizuális memória, ügyesség, figyelem.

Kellékek: kisebb asztal, 1 közepes méretű műanyag tálca, 2 darab kendő, legalább 15-20 „apróság” a tálcára (radír, ceruza, gyűszű, gomb, kiskanál, csat, papír zsebkendő, bizsu stb., lehetőleg nem törékeny tárgyak), 1 darab szék.

Körbeálljuk az asztalt. Mindenki megnézi a tálcát, amelyen a „kincsek” találhatók. Kiszámolunk vagy kiválasztunk egy kalózt. A tálcát az egyik kendővel letakarjuk, a másikkal bekötjük a kalóz szemét, és leültetjük az asztalhoz, a tálca mögé. A többiek egy nagy lépést hátralépnek. Tapsra közelebb óvakodnak a „kincshez”, és a kendő alól megpróbálnak egy tárgyat elvenni. A kalóz fülel-figyel. Ha észreveszi a tolvajt, akkor elkapja a kezét, és ennek formája alapján leleplezi őt. Ha eltalálta, az illető lesz a kalóz.

Másik variáció: valakinek sikerül szert tennie egy tárgyra, de a kalóz nem tudja, ki volt a „tettes”. Ez esetben levesszük a szeméről a kendőt, és a tálcát kitakarjuk. A kalóznak azt kell megállapítania, mi tűnt el. Ha eltalálta, ő választja ki, hogy ki legyen az utóda.

A cikk a Family magazin 2012/4. lapszámában jelent meg.

A szerzőről


Lapozzon bele a legfrissebb lapszámunkba!

Story Oldal